Marzanna Obrzut

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ultrasonografia

Ultrasonografia (USG) jest metodą diagnostyczną umożliwiającą obrazowanie (uwidocznienie) narządów wewnętrznych za pomocą fal ultradźwiękowych. Fale te są emitowane w głąb ludzkiego ciała i odbierane za pomocą odpowiednich przetworników (sond). Badanie USG jest szybkie, bezpieczne i nieinwazyjne, czyli nie powoduje naruszenia tkanek. Dzięki postępowi technicznemu i konstruowaniu coraz doskonalszych urządzeń, zakres wskazań do diagnostyki USG ciągle się rozszerza. 

Standardem są dziś badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy, tarczycy, ślinianek, gruczołów piersiowych czy węzłów chłonnych. 

Najbardziej zaawansowane aparaty USG posiadają dodatkowo funkcję elastografii. Jest to technika diagnostyczna umożliwiająca uzyskanie informacji o spoistości (sztywności) tkanek, np. wątroby, śledziony, macicy i innych narządów. 

Kolejnym zastosowaniem USG jest badanie naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. Wyposażenie sond ultradźwiękowych w przystawki biopsyjne przyczyniło się do powstania nowej dziedziny, tzw. ultrasonografii zabiegowej. Dzięki temu istnieje obecnie możliwość nakłucia narządu lub zmiany patologicznej pod kontrolą obrazu USG (tzw. biopsja cienkoigłowa) i pobrania materiału do badania mikroskopowego.