Zakresbadań


 • USG jamy brzusznej
 • USG szyi
 • USG węzłów chłonnych obwodowych
 • USG piersi
 • USG tarczycy
 • USG ślinianek
 • USG zmian podskórnych/tkanek miękkich wskazanej okolicy
 • Doppler tętnic szyjnych
 • Doppler tętnic kończyn górnych
 • Doppler żył kończyn górnych
 • Doppler tętnic kończyn dolnych
 • Doppler żył kończyn dolnych
 • Doppler układu wrotnego
 • Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG