Wyposażenie Pracowni

Pracownia USG wyposażona jest w najnowszy kompaktowy ultrasonograf wysokiej klasy - ALOKA Alpha 6.

 

Aparat ten posiada 12-bitowy przetwornik cyfrowy nowej generacji oraz dowolnie konfigurowalną (w zależności od aplikacji) ilość kanałów nadawczo-odbiorczych. Zaawansowana technologia harmoniczna bezpośrednio wpływa na szybkość i wiarygodność przeprowadzanych badań ultrasonograficznych. 
ALOKA Alpha 6 dysponuje unikalnym trybem obrazowania dopplerowskiego, łączącym niespotykaną wcześniej czułość z niewiarygodną rozdzielczością przestrzenną i czasową. Zastosowanie tej opcji pozwala obserwować przepływy i unaczynienie tkanek z dokładnością nieosiągalną dotąd nawet przy zastosowaniu środków kontrastowych.

 

Cechy charakterystyczne urządzenia:

 • Najwyższa jakość obrazu, dzięki japońskiej technologii Ultimate Compounding Technologies.
 • Compound Pulse Wave Generator – unikalny generator złożonej fali, kontrolujący jej amplitudę, co bezpośrednio przekłada się na ostry i wyraźny obraz, nieosiągalny dla konwencjonalnych systemów ultrasonograficznych.
 • Precise Time Delay Control – precyzyjna kontrola czasu opóźnień sygnału - lepsza do 8 razy od systemów konkurencyjnych.
 • Dual Focusing - innowacyjna technologia podwójnego ogniskowania wiązki w dwóch płaszczyznach, zapewniająca najwyższą rozdzielczość kontrastową, przestrzenną oraz czasową.
 • Definitive Tissue Harmonic Echo™ (D-THE) - oferuje wyraźniejszą definicję krawędzi, zredukowane artefakty listka bocznego i mniej zakłóceń rewerberacyjnych w porównaniu do obrazowania z częstotliwością podstawową.
 • Extended Pure Harmonic Detection (ePHD) - dodatkowe rozszerzone (szerokopasmowe) obrazowanie harmoniczne.
 • Adaptive Image Processing (AIP) – adaptacyjny processing obrazu. Jest to funkcja, która redukuje artefakty szumowe i wyostrza kontury, przedstawiając obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania rezonansu magnetycznego.
 • Spatial Compound Scanning (SCS) – jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma kątami tzw. obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach.
 • Extended Flow (eFlow) - nowatorski tryb obrazowania przepływów (tzw. rozszerzony przepływ), pozwalający uzyskać niespotykaną rozdzielczość i czułość badania.
 • Color/Power Doppler - dynamiczne szerokozakresowe tryby dopplerowskie nowej generacji, zapewniające dokładną analizę morfologii przepływu krwi.
 • Doppler Pulsacyjny (PW Doppler / PW HPRF Doppler) oraz doskonały Doppler Ciągły (CW Doppler).
 • High Definition Extended Field of View (HDEFV) – precyzyjne obrazowanie panoramiczne.
 • eTracking - unikalna funkcja umożliwiająca wczesną ocenę miażdżycy oraz badanie sprężystości naczyń.
 • Quint Frequency Imaging (QFI) - umożłiwiający wybór optymalnych częstotliwości pracy.
 • Zoom w dużej rozdzielczości - pozwala na zwiększenie gęstości linii w obrębie powiększonego obszaru.